Leden van de Adviescommissie benoemd

De aandeelhouders van het Innovatiefonds Noord-Holland hebben als leden van de Adviescommissie benoemd: Drs. (Guillaume) M.J.H. Jetten RA, Prof. Dr. (Emmo) E.M. Meijer en Ir. (Michiel) M.C. Westermann MBA. De Adviescommissie heeft tot doel de fondsbeheerder onafhankelijk te adviseren over concrete voornemens tot het verschaffen van financiering en voorstellen tot desinvestering op basis van gezamenlijke…

Lees meer