Innovatiefonds

OVER HET

FONDS

Het Fonds richt zich op startende bedrijven (jonger dan 5 jaar oud) en het MKB in de Provincie Noord-Holland.

Het Fonds stelt converteerbare leningen beschikbaar voor het bewijzen van nieuwe concepten en ideeën: Proof-of-Concept.

Wij stimuleren en ondersteunen innovatieve projecten in het MKB binnen de provincie Noord-Holland

member3-2-706x1024

In de fase waarin u uw ideeën wilt bewijzen kan samenwerking met kennisinstellingen en andere ondernemingen van groot belang zijn. Onze bijdrage helpt u hopelijk ook om vervolgfinanciering te realiseren als u uw idee met onze steun heeft bewezen en door wilt ontwikkelen richting marktintroductie.

Als u meent dat uw project past bij het fonds en de QUICKSCAN dat ook uitwijst dan kunt u uw project indienen. Wij zullen uw project toetsen aan de hand van onze voorwaarden [pdf] Als na het doen van de quickscan uw project in aanmerking kan komen voor een lening dan nemen wij uw aanvraag in behandeling.

Een onafhankelijke commissie zal uw aanvraag beoordelen. Als wij in principe uw project willen gaan ondersteunen dan gaan we om tafel zitten om de voorwaarden voor de converteerbare lening met u uit te werken. Wij behandelen aanvragen in volgorde van binnenkomst en zolang wij middelen beschikbaar hebben. Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 2 maanden af te handelen. Mocht uw aanvraag naar onze mening niet passen bij het fonds dan hoort u dat binnen twee weken.

De looptijd van het eerste fondsdeel is 2018-2023. In dit fondsdeel draagt Europa bij aan het fonds.


Het Team

Analyst

Alex Boosten

INVESTMENT MANAGER

Bas Bisschop

FUND MANAGER

Wouter Keij


Leden adviescommissie

Drs. M.J.H. Jetten RA

Prof. Dr. E.M. Meijer

Ir. M.C. Westermann MBA

Financiële

overzichten