Persbericht Innovatiefonds Noord-Holland over financiering Asthmaware B.V

Amsterdam, 30 augustus 2021

Geld van Innovatiefonds NH voor de ontwikkeling van slim T-shirt ter monitoring van kinderen met astma

Asthmaware, een startup uit Haarlem, heeft een converteerbare lening van €300.000 euro ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland. Met deze financiering ontwikkelt Asthmaware een technologie voor thuis monitoring van astma bij kinderen op basis van ademhaling EMG. Het project wordt gecofinancierd door EIT Health.

Asthmaware werkt voor het project samen met medisch ontwerpbureau Panton, één van de initiators van het project en met Sencure, welke een unieke sensortechnologie heeft voor ademhaling EMG. De financiering zal verder worden gebruikt om een pilot studie uit te voeren in twee Nederlandse ziekenhuizen en de ontwikkeling van een nieuw algoritme waarmee het verloop van astma gemeten kan worden.

Met het project speelt Asthmaware direct in op de symptomen en gevolgen van astma, welke erg kunnen fluctueren. Astma is bij veel (jonge) kinderen niet goed beheersbaar omdat ouders de symptomen vaak niet goed kunnen herkennen. Bovendien begint een verslechtering vaak ’s nachts, onopgemerkt door ouders en kind. Artsen hebben weinig informatie om hun behandeling op te baseren, omdat ze niet weten hoe het met het kind thuis gaat tussen de doktersbezoeken door.

Het slimme T-shirt van Asthmaware moet hier verandering in brengen. Het kind draagt het shirt ’s nachts. De geïntegreerde sensoren meten de spieractiviteit van het middenrif, een maat voor benauwdheid. Met behulp van een app zijn ouders en dokter op tijd op de hoogte als het kind achteruit gaat. Uiteindelijk moet het product ervoor zorgen dat astma bij meer kinderen goed onder controle is, en minder kinderen op de eerste hulp belanden of zelfs opgenomen moeten worden.

Heleen Willemsen, CEO van Asthmaware: “Het is fantastisch dat we nu een start kunnen maken om deze veelbelovende technologie beschikbaar te maken voor al die kinderen met astma en hun ouders die worstelen met deze vervelende ziekte”.

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “Astma bij een kinderen is een groot gezondheidsprobleem en waar tot nu geen oplossing voor bestaat om het verloop over een langere periode te kunnen monitoren en actief te waarschuwen bij verslechtering. De oplossing die Asthmaware ontwikkelt levert een belangrijke bijdrage om dit probleem op te lossen.”

OVER HET INNOVATIEFONDS NOORD-HOLLAND

Het Innovatiefonds Noord-Holland is een initiatief van de Provincie Noord-Holland, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Sanquin, met steun door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Fonds ondersteunt ondernemers in de Provincie Noord-Holland met financiering van innovatie in de fase van Proof-of-Concept. Het Fonds verstrekt converteerbare leningen. De looptijd van het eerste fondsdeel is 2018-2023. www.innovatiefondsnoordholland.nl

OVER ASTHMAWARE

Asthmaware ontwikkelt een technologie voor thuis monitoring van astma bij kinderen op basis van ademhaling EMG. Astma is bij veel (jonge) kinderen niet goed beheersbaar omdat ouders de symptomen vaak niet goed kunnen herkennen. Het slimme T-shirt van Asthmaware moet hier verandering in brengen. De geïntegreerde sensoren meten de spieractiviteit van het middenrif, een maat voor benauwdheid. Met behulp van een app zijn ouders en dokter op tijd op de hoogte als het kind achteruit gaat. Voor meer informatie: www.asthmaware.com

Heleen Willemsen, CEO Asthmaware, heleen@asthmaware.com
Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland, tel: +31 20 24 60000

Laat een reactie achter