Persbericht Innovatiefonds Noord-Holland over financiering Blue Plastics B.V.

Amsterdam, 4 november 2020

Geld van Innovatiefonds NH voor plastics recycling

Blue Plastics B.V., een startup gevestigd in Amsterdam, heeft een converteerbare lening van €300.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland. Samen met industrie partner TCR Plastics steunt het Fonds de ontwikkeling van het bedrijf voor de recycling van gebruikte plastics.

Blue Plastics heeft een unieke methode ontwikkeld waarbij gebruikte plastics worden gereinigd van zowel organisch als anorganisch materiaal, bijvoorbeeld print inkt, lijm, plantenresten en papier. Dit gebeurt in een circulair en emissievrij, closed-loop system middels het toevoegen van een reinigingscomponent. De bestaande processen van heet wassen met water en drogen worden daarmee overbodig gemaakt. Dit levert een enorme water- en energiebesparing op en geeft een minimale CO2 uitstoot.

Het door het Blue Plastic geproduceerde regranulaat heeft betere eigenschappen dan bestaande regranulaten waardoor het circulair inzetten van plastics makkelijker wordt. Ook wordt er minder tot geen nieuw materiaal toegevoegd. In het komende halfjaar wordt de laboratorium schaal opstelling van Blue Plastics uitgebouwd naar een proeffabriek. De resultaten uit die proeffabriek zullen in een later stadium worden geïmplementeerd in een industriële recyclingplant. Hiermee wordt een serieuze bijdrage geleverd aan de Europese richtlijnen voor 2030.

Tatiana Novoseltseva, medeoprichtster van Blue Plastics: “Als ondernemer weet ik hoe belangrijk het is om juiste partners te vinden. Sinds de oprichting van Blue Plastics hebben Climate-KIC en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een belangrijke ondersteunende rol gespeeld. Wij zijn ontzettend trots en blij dat TCR Plastics en Innovatiefonds Noord-Holland in dit project geloven. Samen zetten wij nu de volgende stap richting een duurzame economie.

Onze missie met Blue Plastics is innovatie brengen in de huidige recyclingindustrie, waardoor plastic een duurzame en circulaire grondstof wordt. Het is van groot belang dat alle deelnemers in de plastic waardeketen hun impact realiseren en een bijdrage leveren. Het is goed om te zien dat een belangrijke speler in de industrie zoals TCR Plastics een actieve rol speelt bij het verduurzamen van plastics en het verminderen van de impact op het milieu.’’

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “Met de bestaande technieken is het moeilijk om gebruikte plastic goed te recyclen en worden daarom vaak verbrand of gestort. Blue Plastics heeft een uniek reinigingsproces ontwikkeld waarmee gebruikte plastics gerecycled kunnen worden. Dit leidt tot hoogkwalitatieve granulaat wat uitermate geschikt is voor nieuwe toepassingen. Met een toenemende wereldbevolking neemt de hoeveelheid gebruikte plastics jaarlijks toe. De innovatie van Blue Plastics draagt bij aan het circulair maken van de materiaalstromen binnen de (landbouw)industrie-, transport-, verpakkings- en andere sectoren.”

OVER HET INNOVATIEFONDS NOORD-HOLLAND

Het Innovatiefonds Noord-Holland is een initiatief van de Provincie Noord-Holland, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Sanquin, met steun door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Fonds ondersteunt ondernemers in de Provincie Noord-Holland met financiering van innovatie in de fase van Proof-of-Concept. Het Fonds verstrekt converteerbare leningen. De looptijd van het eerste fondsdeel is 2018-2023. innovatiefondsnoordholland.nl

Over Blue Plastics B.V.

Blue Plastics B.V. is opgericht eind 2017. Gesteund door Climate-KIC, Chemelot Innovation and Learning Labs en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, is er een techniek ontwikkelt die de kwaliteit van gerecyclede plastics naar een hoger niveau brengt en tevens het recycle proces efficiënter, beter en goedkoper maakt. blueplastics.nl

Over TCR Plastics

TCR Plastics is leverancier en wereldwijde distributeur van kunststof grondstoffen. TCR Plastics is opgericht in 1981 en is een belangrijke schakel tussen de Europese kunststofverwerkende industrie en wereldwijde producenten. De participatie in Blue Plastics past in de ambitie van TCR om op lange termijn minimaal 30% van haar omzet in gerecyclede kunststoffen te hebben. tcrplastics.eu

Voor meer informatie
Tatiana Novoseltseva, medeoprichtster Blue Plastics B.V., tel: 06 2230 1548
Wouter Keij, Directeur Innovatiefonds Noord-Holland, tel: 020 246 0000

Laat een reactie achter