Persbericht Innovatiefonds Noord-Holland over financiering Ellogon AI B.V.

Amsterdam, 24 augustus 2021

Geld van Innovatiefonds NH voor de ontwikkeling van AI technologie voor diagnose kanker immunotherapie

Ellogon, een spin-off van de Universiteit van Amsterdam, heeft een converteerbare lening van € 297.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland voor de financiering van de ontwikkeling van haar AI-technologie om weefsel van kankerpatiënten te kunnen beoordelen.

Ellogon is opgericht door twee hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en werkt nauw samen met het Nederlands Kanker Instituut (NKI). De financiering is voor Ellogon een belangrijke stap op weg naar het verbeteren van de overlevingskansen voor kanker patiënten. Het selecteren van patiënten die in aanmerking komen voor immunotherapie en voor welke immunotherapietherapie is cruciaal. Op dit moment gebeurt dit door medische experts die weefsel van patiënten moeten beoordelen met behulp van een microscoop. Door de grote hoeveelheid verschillende cellen is dit voor een mens echter een zeer complexe opgaaf. Voeg daar aan toe dat immunotherapie zeer kostbaar is, waardoor het belang van het zo snel mogelijk selecteren van de juiste patiënten voor immunotherapie zeer belangrijk is. Ellogon ontwikkelt AI technologie voor medisch experts om inzicht te bieden in de enorme hoeveelheid relevante data die zit in weefsel van kankerpatiënten.

Efstratios Gavves & Evangelos Kanoulas, hoogleraren AI aan de UvA en medeoprichters Ellogon: “Samen met de UvA is een geheel nieuwe manier van AI ontwikkeld: sparse-shot learning. Sparse-shot learning is een AI oplossing speciaal bedoeld om weefsel van kanker patiënten te beoordelen. Eerste resultaten laten zien dat sparse-shot learning veel hogere nauwkeurigheid laat zien dan traditionele AI. Het is onze ambitie om expert kennis op het gebied van AI beschikbaar te stellen om bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg”.

Robert Kuipers, CEO van Ellogon: “De uitdaging nu is om van een veelbelovende oplossing een product te maken die ook daadwerkelijk toegepast kan worden in ziekenhuizen. Naast het maken van een product wat naadloos aansluit met de huidige klinische praktijk dient ook aan zeer strenge regels voldaan te worden om veiligheid van het product te waarborgen. De lening van het Innovatiefonds Noord-Holland stelt Ellogon in staat om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Ambitie is om voor einde volgend jaar, de oplossing van Ellogon ook te hebben draaien in de eerste ziekenhuizen en zo bij te dragen aan de overlevingskansen van mensen met kanker.”

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “De technologie die Ellogon ontwikkelt biedt een grote meerwaarde voor de toepassing in ziekenhuizen. Het Innovatiefonds Noord-Holland is daarom blij, dat zij een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de overlevingskansen van patiënten die kanker hebben.”

OVER HET INNOVATIEFONDS NOORD-HOLLAND

Het Innovatiefonds Noord-Holland is een initiatief van de Provincie Noord-Holland, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Sanquin, met steun door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Fonds ondersteunt ondernemers in de Provincie Noord-Holland met financiering van innovatie in de fase van Proof-of-Concept. Het Fonds verstrekt converteerbare leningen. De looptijd van het eerste fondsdeel is 2018-2023. www.innovatiefondsnoordholland.nl

OVER ELLOGON

Ellogon is opgericht door twee hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam (UvA), Efstratios Gavves & Evangelos Kanoulas. Ook werkt Ellogon samen met het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Het bedrijf ontwikkelt AI-technologie om weefsel van kankerpatiënten te kunnen beoordelen. Ambitie van Ellogon is een bijdrage leveren aan het verbeteren van de overlevingskansen van kanker patiënten.
www.ellogon.ai

Robert Kuipers, CEO Ellogon AI, tel: +31 6 12586631. Mail: rkuipers@ellogon.ai
Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland, tel: +31 20 24 60000

Laat een reactie achter