Persbericht Innovatiefonds Noord-Holland over financiering Katanox B.V.

Amsterdam, 10 februari 2021

Geld van Innovatiefonds NH voor innovatieve hotel distributie technologie

Katanox B.V., een startup gevestigd in Amsterdam, heeft een converteerbare lening van 300.000 euro ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland. Daarnaast is er sprake van additionele cofinanciering door early stage investeerders. Met deze financiering ontwikkelt Katanox technologie waarmee hotels directe relaties met hotelgasten kunnen aangaan via digitale reisaanbieders.

De reisbranche heeft veel groei meegemaakt in de afgelopen 30 jaar, maar innovatie in de verkoop van reisproducten is achter gebleven. Dit is met name het geval in de relatie tussen reisaanbieders en de diensten die zij aanbieden, zoals vliegreizen en hotelkamers. Deze relatie wordt beheerst door enkele gesloten B2B-marktplaatsen en B2C-platformen.

Katanox brengt innovatie in de hotel distributie door het voor digitale reisaanbieders eenvoudiger te maken om direct hotelkamers te verkopen. Katanox ontwikkelt een platform met schaalbare koppelingen voor de back-end systemen van hotels. Reisaanbieders kunnen via een API van het Katanox platform zelf direct hotelkamers aanbieden. Dankzij het platform van Katanox wordt de relatie tussen hotel en consument directer en opent het de mogelijkheid voor de hotels om de klantrelatie direct en zelf te onderhouden.

Mendel Senf, medeoprichter Katanox B.V.: “We bieden een directe boeking functie voor digitale reisaanbieders om een transparante zakelijke relatie op te bouwen met de hotels en hun afhankelijkheid van de grote boekingsplatformen te verkleinen.”

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “Katanox geeft hotels en digitale reisaanbieders de mogelijkheid om zelf onderling afspraken te maken. Door het realiseren van eerlijke ketens ontstaat er meer ruimte voor (nieuwe) digitale reisaanbieders om economisch duurzame businessmodellen op te zetten. Consumenten profiteren hiervan door een beter aanbod van hotels dat past bij hun voorkeuren. Hotels en consumenten profiteren van een directe relatie tussen beiden.”

OVER HET INNOVATIEFONDS NOORD-HOLLAND

Het Innovatiefonds Noord-Holland is een initiatief van de Provincie Noord-Holland, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Sanquin, met steun door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Fonds ondersteunt ondernemers in de Provincie Noord-Holland met financiering van innovatie in de fase van Proof-of-Concept. Het Fonds verstrekt converteerbare leningen. De looptijd van het eerste fondsdeel is 2018-2023. www.innovatiefondsnoordholland.nl

OVER KATANOX

Katanox ontwikkelt een directe boeking API voor de volgende generatie reisaanbieders, van digitale uitgevers tot multifunctionele applicaties. Het direct aanbieden van een hotelkamer wordt extreem eenvoudig door het verwerken van de Katanox API. Hotels kunnen directe relaties aangaan met een grote groep reisaanbieders in een geautomatiseerd platform. Hotels houden controle over de wijze waarop hun kamers worden aangeboden en reisaanbieders hebben altijd toegang tot de laatste afbeeldingen, beschikbaarheid en prijzen. www.katanox.com

Voor meer informatie:
Mendel Senf, medeoprichter Katanox B.V., email: mendel@katanox.com
Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: tel: 020-246 0000

Laat een reactie achter