Persbericht Innovatiefonds Noord-Holland over financiering Ravenfeed B.V.

Amsterdam, 21 februari 2022

Ravenfeed B.V., een startup gevestigd in Haarlem, heeft een converteerbare lening van € 300.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland. Met deze financiering ontwikkelt Ravenfeed een nieuwe technologie voor lokale kweek van insecten voor diervoeding.

De behoefte aan hoogwaardige eiwitten blijft groeien. Daarnaast is er de wens om het gebruik van soja, één van de belangrijkste eiwitbronnen, terug te dringen. Insecten kunnen de eiwitcomponent in diervoeding vervangen.

Huidige methoden voor insectenkweek hebben beperkingen waardoor het lastig is om insectenkweek lokaal uit te voeren. Ravenfeed ontwikkelt een nieuw type opkweekmodule waarmee pluimveehouders en andere gebruikers de mogelijkheid krijgen om op hun eigen erf insecten te kweken.

Door gebruik te maken van reststromen die lokaal beschikbaar zijn, heeft Ravenfeed een unieke propositie voor een lokale en circulaire eiwitbron op basis van insecten.

Koen Volkers, medeoprichter van Ravenfeed B.V.: “Met de Raven SmartHatch opkweekmodule geven wij pluimveehouders en andere gebruikers de mogelijkheid om op hun eigen erf insecten te kweken. Door middel van een keten die overal lokaal is in te richten, verbinden we allerlei bedrijven en kennisinstellingen. RavenFeed schept de kaders en verantwoordelijkheden, waarna anderen een schakelfunctie kunnen vervullen”

Tom van Ravensberg, medeoprichter van Ravenfeed B.V.: “Door regelgeving en vergunningsplicht is het erg lastig om als buitenstaander betrokken te raken bij de insectenkweek”

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “Ravenfeed ontwikkelt een eigen technologie en ketenconcept voor lokale kweek van insecten. Door gebruik te maken van lokaal beschikbare reststromen kan Ravenfeed een circulaire eiwitbron bieden aan pluimveehouders. Hierdoor wordt de ontbossing voor aanplant van soja in Zuid-Amerika tegengegaan en duurzame landbouw in Nederland en Europa gestimuleerd.”

OVER HET INNOVATIEFONDS NOORD-HOLLAND

Het Innovatiefonds Noord-Holland is een initiatief van de Provincie Noord-Holland, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Sanquin, met steun door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Fonds ondersteunt ondernemers in de Provincie Noord-Holland met financiering van innovatie in de fase van Proof-of-Concept. Het Fonds verstrekt converteerbare leningen. De looptijd van het eerste fondsdeel is 2018-2023. www.innovatiefondsnoordholland.nl

In reactie op de Coronapandemie hebben de EU-regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma “EU Next Generation”. Onderdeel hiervan is het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. Ook uit het REACT EU fonds heeft het Innovatiefonds middelen ontvangen.
 

OVER RAVENFEED

Ravenfeed, een start-up uit Haarlem, versnelt de eiwittransitie met de ontwikkeling van een eigen opkweekmodule voor lokale insectenkweek. Met deze opkweekmodule biedt RavenFeed pluimveehouders en andere gebruikers de mogelijkheid om op een toegankelijke manier te beginnen met eigen kweek van insecten. www.ravenfeed.nl/

Voor meer informatie

Koen Volkers, CFO en medeoprichter Ravenfeed, koen@ravenfeed.nl, tel: +31 6 5064 0546

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland, info@innovatiefondsnoordholland.nl tel: +31 20 24 60000