Persbericht Innovatiefonds Noord-Holland over financiering Slow Mill Sustainable Power BV

Amsterdam, 4 december 2018.

Financiering Innovatiefonds Nood-Holland voor opwekking van energie uit golven.

SMS Power BV, een start-up gevestigd te Haarlem, heeft een lening ontvangen van 300.000 euro van het Innovatiefonds Noord-Holland. SMS Power BV gaat het geld gebruiken voor de “Slow Mill Pilot Texel” om in zee duurzame elektriciteit uit golven op te wekken. De eerste testen worden binnenkort op 4 kilometer uit de kust van Texel uitgevoerd. Als deze proef succesvol wordt afgesloten, kunnen op termijn ca. 100 huishoudens door een prototype van de Slow Mill van duurzame energie worden voorzien. Als 10% van de Noordzeekust langs Texel gebruikt kan worden voor installaties van de Slow Mill, dan kan dat het hele eiland duurzaam maken.

Erwin Croughs, directeur van SMS Power: “Met de financiering van het Innovatiefonds Noord-Holland wordt het ons mogelijk gemaakt om de meest belangrijke stap in ons ontwikkeltraject te zetten. Het aantonen dat golfenergie in Nederland niet alleen mogelijk is, maar ook een goede business case kan vormen, is iets wat onze technologie op de kaart zal zetten, zowel hier als in andere Noordzee landen.”

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “De innovatie van SMS Power kan een hele belangrijke toevoeging zijn aan de bestaande mogelijkheden om op een duurzame manier elektriciteit op te wekken. Het project op Texel is een primeur! Het wordt de eerste keer dat de Slow Mill technologie in de praktijk wordt getest en ook echt elektriciteit gaat leveren. Onze financiering leidt hopelijk tot vervolgfinanciering door derden waardoor deze innovatie op veel grotere schaal kan worden gebruikt.”

OVER HET INNOVATIEFONDS NOORD-HOLLAND

Het Innovatiefonds Noord-Holland is een initiatief van de Provincie Noord-Holland, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Sanquin, met steun door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Fonds ondersteunt ondernemers in de Provincie Noord-Holland met financiering van innovatie in de fase van Proof-of-Concept. Het Fonds verstrekt converteerbare leningen. De looptijd van het eerste fondsdeel is 2018-2023. www.innovatiefondsnoordholland.nl

OVER SMS Power

SMS Power BV is een start-up gevestigd in Haarlem en ontwikkelt de Slow Mill technologie met verschillende partner bedrijven. www.slowmill.nl

Voor meer informatie

Erwin Croughs, directeur SMS Power BV, tel: 06-12512794

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland, tel: 020-2460000

Laat een reactie achter