Persbericht Innovatiefonds Noord-Holland over financiering van Amsterdam Scientific Instruments

Amsterdam, 11 juni 2019

Investering Innovatiefonds NH voor volgende generatie imaging technologie

Amsterdam Scientific Instruments (ASI), een bedrijf gevestigd in Amsterdam, heeft een
converteerbare lening van € 300.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland. Met deze financiering gaat ASI een geavanceerd camera systeem ontwikkelen voor gebruik in de wetenschap en in de industrie. De nieuwe camera kan worden toegepast in microscopie, materiaal onderzoek en in medisch toepassingen. De lening van het Innovatiefonds is onderdeel van een bredere financiering met private en publieke partijen waaronder TechNanoFund en de Nederlandse Overheid (RVO).

Hans Brouwer, CEO van ASI: “De financiering van het Innovatiefonds Noord-Holland stelt ons in staat om ons nieuwe camera systeem verder te ontwikkelen. Daarmee blijft ASI een leider in de belangrijke markt van vision technologie voor wetenschap en industrie.”

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “Om vooruit te komen in wetenschap en industrie zijn steeds nauwkeuriger systemen en tools noodzakelijk. ASI voorziet in gevanceerde camera oplossingen die voor wetenschappers en industie wereldwijd van grote waarde kunnen zijn. ASI werkt samen met verschillende partners in binnen- en buitenland. Dat andere partijen in deze ronde mee financieren is uitermate positief en een bevestiging van de plannen van ASI.”

OVER HET INNOVATIEFONDS NOORD-HOLLAND
Het Innovatiefonds Noord-Holland is een initiatief van de Provincie Noord-Holland, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Sanquin, met steun door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Fonds ondersteunt ondernemers in de Provincie Noord-Holland met financiering van innovatie in de fase van Proof-ofConcept. Het Fonds verstrekt converteerbare leningen. De looptijd van het eerste fondsdeel is 2018-2023. www.innovatiefondsnoordholland.nl

OVER ASI
Amsterdam Scientific Instruments B.V. (‘ASI’), leverancier van geavanceerde camerasystemen voor röntgenbeeldvorming en elektronenmicroscopie. De camerasystemen van ASI zijn gebaseerd op Medipix-technologie, ontwikkeld door een samenwerking van gerenommeerde onderzoeksinstituten onder coördinatie van CERN, de Europese organisatie voor nucleair onderzoek. ASI is een spin-off van Nikhef, het NWO-instituut voor subatomaire fysica en AMOLF, het NWOinstituut voor fysica van functionele complexe materie. www.amscins.com

Voor meer informatie
Mevrouw Fei An Tjan, Amsterdam Scientific Instruments, tel : 0207235200 –
feian@amscins.com
Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland, tel: 0202460000 –
info@innovatiefondsnoordholland.nl

Laat een reactie achter