Persbericht Innovatiefonds Noord-Holland over financiering van Borges3D B.V.

Amsterdam, 21-06-2019. 

Investering Innovatiefonds NH voor industrialisatie van industrieel 3D printen.

AM-Flow, een initiatief van Borges3D, een bedrijf gevestigd in Amsterdam, heeft een converteerbare
lening van € 300.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland.

Met deze financiering gaat AM-Flow een op AI gebaseerd identificatie systeem verder ontwikkelen als
eerste stap in het creëren van een productielijn voor 3D geprinte objecten.

Potentiële klanten zijn bedrijven in alle industrietakken die in toenemende mate gebruik maken van
3D printen op industriële schaal voor het maken van prototypes en serie productie van onderdelen
en/of reserve onderdelen.

Bas van Berkestijn (Borges3D): “De financiering van het Innovatiefonds Noord-Holland stelt ons in
staat om onze technologie verder te ontwikkelen om optimaal in te passen in de 3D printing
processen van onze target klanten.”

Stefan Rink (AM-Flow): “Now is the time for AM to start competing on price with mass manufacturing.
This is only possible with a fully digital workflow; design is digital, printing is, but post-processing still
is entirely manual. The AM-Flow technology offers this end-to-end industrialization.”

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “In de industrie wordt 3D printen steeds
belangrijker en doet industrialisatie zijn intrede. Dit vraagt om oplossingen die specifiek zijn voor 3D
printing productie processen. De oplossingen van AM-Flow adresseren deze behoefte in de markt. Dat
ook andere partijen deze ronde mee financieren is voor ons een extra bevestiging van de plannen van
AM-Flow.”

OVER HET INNOVATIEFONDS NOORD-HOLLAND
Het Innovatiefonds Noord-Holland is een initiatief van de Provincie Noord-Holland, de Universiteit van
Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Sanquin, met steun door de
Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Fonds ondersteunt
ondernemers in de Provincie Noord-Holland met financiering van innovatie in de fase van Proof-of-
Concept. Het Fonds verstrekt converteerbare leningen. De looptijd van het eerste fondsdeel is 2018-
2023. www.innovatiefondsnoordholland.nl

OVER AM-FLOW
AM-Flow is een toeleverancier van Industrie 4.0 technologie voor de markt van Additive
Manufacturing / 3D Printen. AM-Flow automatiseert het 3D-printing-proces, end-to-end. AM-Flow is
een expert in het veld van 3D-vorm identificatie en een leidende aanbieder van industriële machine
vision systemen en AI software voor product- en procesautomatisering.

De team leden van AM-Flow hebben een historie in zowel traditionele-, industrie 4.0 en additive
manufacturing. De principes van Lean Six Sigma en Quick Response Manufacturing worden
toegepast in AM-Flow’s automatiseringsoplossingen, waardoor klanten in staat gesteld worden op het
hoogste niveau van Operational Excellence te functioneren.

www.am-flow.com
Voor meer informatie
Stefan Rink, AM-Flow, tel : 0850187687
info@am-flow.com
Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland, tel: 020 2460000
info@innovatiefondsnoordholland.nl

Laat een reactie achter