Persbericht Innovatiefonds Noord-Holland over financiering van Circular IQ B.V.

Amsterdam, 30 juli 2019

Innovatiefonds NH investeert mee in circulair inkopen

Circular IQ B.V., een startup gevestigd in Amsterdam, heeft een converteerbare lening van €300.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland. Deze lening is onderdeel van een grotere financieringsronde en stelt Circular IQ in staat om de software, die de afgelopen jaren veelvuldig is getest, verder te verfijnen en door te ontwikkelen, zodat er meer impact gemaakt kan worden.

De software van Circular IQ helpt bedrijven om grip te krijgen op de circulaire economie. Circular IQ stelt bedrijven en overheden in staat om objectief en onderbouwd te bepalen welke producten en leveranciers bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelen. Betrouwbare informatie en digitalsering zijn belangrijke randvoorwaarden voor de circulaire economie. Circular IQ maakt deze inzichtelijk en hanteerbaar zodat bedrijven en overheden direct aan de slag kunnen.

Roy Vercoulen, CEO van Circular IQ: “Wij zijn erg blij met de rol die het Innovatiefonds Noord-Holland heeft gespeeld in het sluiten van onze financieringsronde. Nu kunnen we ons product en onze processen verder verbeteren, zodat hele ketens met onze software grip krijgen op circulartiteit en hun impact meetbaar en onderbouwd kunnen verbeteren.”

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “Circulariteit is een belangrijk thema, met name ook in inkoopprocessen. Met de software tools van Circular IQ kunnen bedrijven en overheden concrete stappen zetten met hun leveranciers en afnemers en zo circulariteit in hun producten en processen brengen. Verschillende ketens van leveranciers en afnemers hebben zich aan Circular IQ verbonden. De software oplossing van Circular IQ komt naast de consultancy en ondersteuning die de deskundigen van Circular IQ op locatie leveren.”

OVER HET INNOVATIEFONDS NOORD-HOLLAND

Het Innovatiefonds Noord-Holland is een initiatief van de Provincie Noord-Holland, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Sanquin, met steun door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Fonds ondersteunt ondernemers in de Provincie Noord-Holland met financiering van innovatie in de fase van Proof-ofConcept. Het Fonds verstrekt converteerbare leningen. De looptijd van het eerste fondsdeel is 2018- 2023. www.innovatiefondsnoordholland.nl

OVER CIRCULAR IQ

Circular IQ is een eenvoudig toe te passen software-tool die inkopers helpt om grip te krijgen op de circulaire economie. Door deze software te gebruiken, kunnen bedrijven en overheden de circulaire kenmerken van producten en materialen eenvoudig met elkaar vergelijken. Er ontstaat inzicht in de mate waarin leveranciers en materialen helpen om de circulaire doelen te behalen. Heldere rapportages en productpaspoorten laten direct zien waar actie nodig is en ondersteunt daarmee de communicatie binnen de organisatie en de keten. De software van Circular IQ is inmiddels toegepast bij circulaire inkooptrajecten met een waarde van meer dan € 430 miljoen. Meer informatie op: www.circular-iq.com

Voor meer informatie
Roy Vercoulen, CEO Circular IQ, r.vercoulen@circular-iq.com tel: 0652461128
Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland, info@innovatiefondsnoordholland.nl tel: 0202460000

Laat een reactie achter