Persbericht Innovatiefonds Noord-Holland over financiering van De Woonpas

Amsterdam, 3 april 2019

Geld Innovatiefonds NH voor nieuwe aanpak van
verduurzamen woningen.

De Woonpas, een startup gevestigd in Naarden, heeft een converteerbare lening van € 300.000
ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland voor het project: Calculatiemodellen en -tools t.b.v.
particuliere woningverduurzaming. De Woonpas gaat het geld gebruiken om met verschillende
partners (onder meer TNO, Erasmus, BNG, TrustTester) een aanpak in de markt te zetten waarmee
huiseigenaren hun woning kunnen verduurzamen, zonder dat de lasten stijgen. De gemeente Bergen
(NH) en Dalfsen (OV) zijn de eerste gemeenten die de aanpak van De Woonpas gaan toepassen.

Dick Dekker, directeur en medeoprichter van De Woonpas: “Met de financiering van het
Innovatiefonds Noord-Holland worden we in staat gesteld calculatie en inspectietools te ontwikkelen
die de basis vormen voor onze dienstverlening. Op basis van het gedetailleerde inzicht in de
verduurzamingsmogelijkheden van een individuele woning, zijn we in staat deze woninggebonden te
financieren en de woningeigenaar vervolgens volledig te ontzorgen in de uitvoering, zonder dat deze
hiervoor een rekening gepresenteerd krijgt.”

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “De oplossing van De Woonpas zou de
ontbrekende schakel kunnen zijn waarmee de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad op
gang gaat komen. De woningeigenaar kan de woning verduurzamen met een aantrekkelijke
financiering binnen de huidige energiekosten van de woning. Onze financiering leidt hopelijk tot een
versnelling in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.”

OVER HET INNOVATIEFONDS NOORD-HOLLAND
Het Innovatiefonds Noord-Holland is een initiatief van de Provincie Noord-Holland, de Universiteit van
Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Sanquin, met steun door de
Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Fonds ondersteunt
ondernemers in de Provincie Noord-Holland met financiering van innovatie in de fase van Proof-ofConcept. Het Fonds verstrekt converteerbare leningen. De looptijd van het eerste fondsdeel is 2018-
2023. www.innovatiefondsnoordholland.nl

OVER DE WOONPAS
Onder het motto Woningverduurzaming bereikbaar voor iedereen gaat De Woonpas samen met
gemeenten de verduurzaming van particuliere woningen versnellen en opschalen door het aanbieden
van een end-to-end oplossing voor de woningeigenaar. De woningeigenaar wordt volledig ontzorgd bij
de uitvoering. De verduurzamingsmaatregelen worden woninggebonden gefinancierd. Dit betekent
dat woningeigenaar geen financieringsrisico loopt omdat de financieringslasten zijn overdraagbaar
aan een nieuwe eigenaar bij verkoop van de woning. Daarnaast is deze financieringsvorm voor alle
woningeigenaren toegankelijk en aantrekkelijk.
www.dewoonpas.nl

Voor meer informatie
Dick Dekker, directeur De Woonpas, tel: 0613072408
Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland, tel: 0202460000

Laat een reactie achter