Persbericht Innovatiefonds Noord-Holland over financiering van SusPhos B.V.

Amsterdam, 7 november 2019

Innovatiefonds NH investeert in terug-winnen van fosfaten

SusPhos B.V., een startup gevestigd in Amsterdam, heeft een converteerbare lening van €300.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland. Deze lening is onderdeel van een grotere financieringsronde en stelt SusPhos in staat om een gepatenteerde technologie naar de markt te brengen waarmee fosfaat met hoge zuiverheid kan worden opgewaardeerd uit afvalstromen.

Fosfor is essentieel voor leven op aarde, en wordt gebruikt in kunstmest, vlamvertragers en vele andere producten. Zonder de toevoeging van fosfaatkunstmest, kan nog maar de helft van het huidige voedsel geproduceerd worden. De EU heeft harde maatregelen genomen en waterzuiveraars en boeren worden gedwongen om de fosfaten af te vangen om te voorkomen dat ze in het grondwater eindigen. Met gebruik van een door de UvA ontwikkeld patent, zal SusPhos hoge kwaliteits, marktconforme fosfaathoudende producten produceren uit lokale afvalstromen die kunnen concurreren met de huidige producten op de markt.

Marissa de Boer, CEO van SusPhos: “Dankzij de lening van het Innovatiefonds zijn wij in staat om, met steun van andere financiers, de volgende stap te zetten om de technologie naar de markt te brengen, het bouwen van de pilot plant.”

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “Fosfor is een eindige grondstof en essentieel voor het leven op aarde. Het terugwinnen en zuiveren van fosfaten is van groot belang en wij zijn verheugd dat SusPhos verschillende partijen heeft weten te verbinden aan hun project. SusPhos levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het verwaarden van wetenschappelijke kennis: valorisatie.”

OVER HET INNOVATIEFONDS NOORD-HOLLAND

Het Innovatiefonds Noord-Holland is een initiatief van de Provincie Noord-Holland, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Sanquin, met steun door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Fonds ondersteunt ondernemers in de Provincie Noord-Holland met financiering van innovatie in de fase van Proof-ofConcept. Het Fonds verstrekt converteerbare leningen. De looptijd van het eerste fondsdeel is 2018- 2023. www.innovatiefondsnoordholland.nl

OVER SUSPHOS

SusPhos staat voor het optimaal opwaarderen van afval naar hoogwaardige marktconforme producten. Met onze chemische kennis, kunnen we een complete upcycling van fosfaat afvalstromen realiseren en zo een afvalvrij proces creëren. Wij focussen op het hergebruiken van alle elementen, zodat we geen waardevolle elementen onnodig verliezen. www.susphos.com

Voor meer informatie
Marissa de Boer, CEO SusPhos BV, marissa.deboer@susphos.com: +31628502959
Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland, info@innovatiefondsnoordholland.nl tel: 0202460000

Laat een reactie achter